Veri gizliliđi

Madde 1 Kişisel ilgili bilgilerin işlenmesi hakkında bilgi

 1. Aşağıda web sayfamızın kullanılması sırasında kişisel verilerin derlenmesi hakkında bilgi vermekteyiz. Kişisel bilgiler; isim, adres, e-posta adresi, kullanıcı davranışı, IP adresleri gibi sizinle ilgili tüm bilgilerdir.
 2. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) Md. 4 Par. 7 uyarınca sorumlu:
  REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de
 3. Şirketimizin veri koruma sorumlusuna yukarıda belirtilen posta adresinde “Datenschutzbeauftragter” ekinden veya
  dataprivacy@rems.de e-posta adresinden ulaşılabilir.

Madde 2 İlgilinin hakları

 1. Sizinle ilgili kişisel bilgiler hususunda bize karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  • Bilgi edinme hakkı (GVKY Md. 15),
  • Düzeltme veya silme hakkı (GVKY Md. 16 ve 17),
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı (GVKY Md. 18),
  • Sözleşmeyi feshetme hakkı (GVKY Md. 21),
  • Bilgileri aktarma hakkı (GVKY Md. 20).
 2. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin tarafımızdan işlenmesi konusunda bir veri koruma-denetim makamına şikayet etme hakkınız bulunmaktadır (GVKY Md. 77).
 3. İtiraz etme hakkı
  GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca kişisel bilgileriniz meşru çıkarlar temelinde işleme alındığında GVKY Md. 21 uyarınca özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerden ötürü veya doğrudan tanıtıma dayalı bir itiraz söz konusu olduğunda kişisel bilgilerinizin işleme alınmasına itiraz etme hakkınız mevcuttur. İkinci durumda, herhangi bir özel durum belirtmeden tarafımızdan gerçekleştirilen uygulamalara genel bir itiraz hakkınız vardır. İtiraz ve cayma hakkınızdan yararlanmak istediğinizde dataprivacy@rems.de adresine E-posta göndermeniz yeterlidir.

Madde 3 web sayfamızı ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerin toplanması

 1. Web sayfamızın yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılması sırasında, yani kayıt yapılmaz veya başka bilgiler vermezseniz yalnızca tarayıcınızın sunucuya ilettiği kişisel verileri toplarız. Web sayfamızı incelemek istediğinizde, web sayfamızı görüntülemek ve denge ile güvenliği sağlamak amacıyla teknik açıdan gerek duyduğumuz aşağıdaki bilgileri derliyoruz (GVKY Md. 6, Par. 1, Fıkra 1 Bent f yasal dayanağı):
  • IP Adresi
  • Talep tarih ve saati
  • Greenwich Mean Time (GMT) için zaman dilimi farkı
  • Taleplerin içeriği (somut sayfa)
  • Erişim durumu/HTTP durum kodu
  • Aktarılan bilgi miktarı
  • Talep eden web sayfası
  • Tarayıcı
  • İşletim sistemi ve bunun arayüzü
  • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
 2. Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak web sayfamızı kullandığınızda bilgisayarınıza çerezler kaydedilir. Çerezler, sabit diskinizde kullandığınız tarayıcıya atarak kaydedilen ve çerezin yerleştiği (buradan da bize) yerden belli bilgilerin aktığı ufak metin dosyalarıdır. Çerezler programları yürütemez veya bilgisayarınıza virüs geçiremez. Genel olarak internet teklifinin kullanıcı dostu ve daha etkili kılmak için kullanılırlar.
 3. Çerezlerin kullanımı:
  1. Web sayfamız kapsamı ve çalışma prensipleri aşağıda açıklanan türden çerezler kullanır
   • Geçici çerezler (bu konuda b))
   • Sürekli çerezler (bu konuda c))
   • Third-Party çerezler (bu konuda d))
  2. Geçici çerezler, tarayıcınızı kapattığınız zaman otomatik olarak silinir. Özellikle oturum çerezleri söz konusudur. Bu çerezler, tarayıcınızın değişik başvurularını ortak oturuma atanmasını sağlayan bir oturum tanımlayıcısını kaydeder. Bu sayede bilgisayarınız, web sayfamıza geri geldiğinizde tanınabilir. Çıkış yaparsanız veya tarayıcıyı kapatırsanız oturum çerezleri silinir.
  3. Sürekli çerezler, çereze göre farklı olabilen, belirli bir süre sonrasında otomatik olarak silinen çerezlerdir. Bu çerezleri tarayıcınızın güvenlik ayarlarında her zaman silebilirsiniz.
  4. Third-Party çerezleri web sayfası sorumluları olmayan üçüncü taraf sunucular tarafından gönderilir. Bunlar hedef kitle ölçümlerini tanımlamak veya pazarlama amaçları için kullanılır. Bunlar sadece açık izninizle veya üçüncü tarafların içeriklerini web sayfasında ilgili semboller üzerinden onaylamanız halinde yerleştirilir (örn. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).
 4. Tarayıcı ayarınızı istediğiniz şekilde yapılandırabilir ve örn. üçüncü taraf çerezlerinin veya tüm çerezlerin kurulmasını ret edebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz halinde bu web sayfasının bazı işlevlerini kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.

Madde 4 web sayfamızın diğer işlevleri ve teklifleri (servis portalı, kariyer portalı veya online mağaza)

 1. Web sayfamız bilgilendirme amaçlı kullanılmasının yanı sıra ilgilenmeniz halinde kullanabileceğiniz farklı hizmetler sunar. Bunun için genellikle ilgili hizmetleri yerine getirmek için kullanacağımız başka kişisel bilgiler belirtilmelidir.
 2. Bazı hizmetleri sağlayabilmemiz için harici hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Bunlar itinayla seçilir ve görevlendirilir ve talimatlarımıza bağlanır.
 3. Hizmet sağlayıcılarımızın veya partnerlerimizin merkezi Avrupa Ekonomik Alanının (AEA) dışındaysa sizi ilgili teklifin bu durumunun sonuçları hakkında bilgilendiririz.

Madde 5 Bilgilerinizin işlenmesini reddetme veya cayma

 1. Kişisel bilgilerinizi işlememiz için izin verseniz dahi bunu her zaman cayabilirsiniz. Cayma, cayma zamanında sonraki zamana etki eder, yani caydığınız zamandan itibaren kişisel bilgilerinizi daha fazla işleyemeyiz.
 2. Kişisel bilgilerinizin işlem görmesini çıkarların dengelenmesine dayandırdığımız takdirde verilerin işlem görmesine itiraz edebilirsiniz. Bu, özellikle işlemin sizinle aramızdaki sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olmaması durumunda geçerlidir, bu aşağıdaki işlev açıklamasında açıklanmaktadır. Bu şekilde bir cayma uygulanması durumunda kişisel bilgilerinizin niçin tarafımızdan açıklandığı şekilde işlem görmemesi gerektiğini açıklamanızı rica ederiz. Gerekçeli bir itirazınız söz konusu olduğu takdirde durumu inceleriz ve ya veri işleme şeklini ayarlarız/uyarlarız ya da size bunlar nedeniyle işlemeyi sürdürmemizin gerekli olduğu zorunlu nedenlerimizi açıklarız.
 3. Kişisel bilgilerinizin reklam ve veri analizi amaçları doğrultusunda kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
 4. İptal veya cayma Madde 1 altında belirtilen irtibat adreslerine yönlendirilmelidir.

Madde 6 SSL veya TLS kodlama

 1. Gizli içeriklerin güvenliği ve korunması nedeniyle web sayfamızda SSL veya TLS kodlama sistemi kullanırız. İrtibat formu talepleri veya siparişler sayfa üzerinden güvenli bir şekilde aktarılabilir. SSL veya TLS kodlamaları “https://” ekinde intrenet tarayıcısının adres satırında ayrıca bunun yanında gösterilen kapalı kilit sembolünden anlayabilirsiniz.
 2. SSL veya TLS kodlama etkinleştirilmişse bilgiler üçüncü kişiler tarafından okunmadan web sayfası üzerinden bize aktarılabilir.

Madde 7 E-posta adresleri, irtibat formunun kullanılması, reklam belgelerinin siparişi

 1. Bizimle irtibata geçmek için irtibat formunu veya belirtilen e-posta adresini kullanabilirsiniz. Bu sırada ad, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel bilgiler işleme alınır. Burada kullanıcı tarafından belirtilen bilgileri sadece irtibata geçmek ve bununla ilgili talebinizi düzenlemek için işleme alırız.
 2. Bu verileri işleme almanın yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca iletişim kurma ve talebinizi işleme koyma konusundaki meşru çıkarlarımızdır.
 3. İletişim formu veya e-posta yoluyla yapılan talep bir sözleşmenin sonlandırılmasına neden oluyorsa, sağlanan verilerin işlenmesi sözleşmenin yerine getirilmesi için gereklidir. GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b, bu işlemin yasal dayanağıdır.
 4. Web sayfamızda sunulan form üzerinden tanıtım belgelerini sipariş edebilirsiniz. Bu uygulamada hangi bilgilerin toplanacağını formda görebilirsiniz. Bilgi işleme, GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca talebinizi işleme almak için meşru menfaatimiz temelinde ve GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarıca sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerçekleştirilmektedir.

  Tarafımızca toplanan bilgiler talep edilen belgelerin gönderimi ardından, yasal saklama süreleri mevcut olmadığı veya kişisel bilgilerinizin talep üzerine işleme alınmasının sürdürülmesini onaylamadığınız sürece otomatik olarak silinir.
 5. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgiler, amaca ulaşılması için gerekli olmayana veya işleme alma onayınızı iptal edene kadar işlenir. Amaca ulaşma kullanıcının talebi nihai olarak açıklığa kavuşturulmuşsa ve iletişim kurma sonlandırılmışsa ortadan kalkar.
 6. İptal veya cayma Madde 1 altında belirtilen irtibat adreslerine yönlendirilmelidir.

Madde 8 E-posta alma ayarları (Subscriptions)

 1. Web sayfamızda örn. ürün ve hizmetlere yönelik bilgi ve teklif almak gibi e-posta alımına gönderimine ilişkin çeşitli ayar seçenekleri sunuyoruz. E-posta almak isterseniz, kişisel bilgileriniz kaydedilir. Bilgi ve teklif gönderebilmek için e-posta adresiniz gereklidir.
 2. Kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmadığınız müddetçe Double-Opt-In yöntemiyle bilgi ediniyoruz. Bunun için kayıtlı e-posta adresinize onay bağlantısı içeren bir mesaj gönderiyoruz. Bu bağlantıyı onaylamanız halinde e-posta alma ve değişiklik zamanı ayarlarınız belgelendirilir. Bu bilgiler e-posta almak ayarlarınızın değiştirildiğine kanıt olarak ve kişisel bilgilerinizin muhtemel kötüye kullanımlarını ortaya çıkarmak için kullanılır.
 3. Bu bilgilerin işlenmesi için hukuki dayanak GVYK Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent a uyarınca verdiğiniz onaydır. E-posta almak için verdiğiniz izinleri istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal etme şekli Madde 1 altında belirtilen irtibat adreslerine gönderilmeli veya ilgili e-postadaki oturum sonlandırma bağlantısı onaylanarak açıklanmalıdır. Şayet bizde bir kullanıcı hesabınız varsa izninizi https://www.rems.de/subscriptions/manage altında istediğiniz zaman görüntüleyebilir, tamamlayabilir veya iptal edebilirsiniz.

Madde 9 Etkinliklere katılım

 1. Web sayfamızda ödüllü oyunlara veya şirketimizin diğer etkinliklerine katılım olanağını size sunuyoruz. Bunun için kişisel bir kullanıcı hesabı açmanız gerekmektedir. Bu uygulamada hangi bilgilerin toplanacağını formda görebilirsiniz. Bu bilgilerin sunulması gönüllü bazında gerçekleşir.
 2. Kullanıcı hesabınızın düzenlenmesi amaçlı verilerin işleme alınması ve bir etkinliğe katılıma yönelik işlemler GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca tarafınızla yapılan sözleşme ya da kaydınız veya söz konusu etkinliğe katılımınız nedeniyle sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasına yönelik işlemler ilgi alanına dair bilgiler işleme alınır.
 3. İstediğiniz zaman kullanıcı hesabında değişiklik yapabilir veya silebilirsiniz.
 4. Tarafımızdan toplanan kişisel bilgilerinizi tarafımıza bunu bildirdiğiniz anda (örn. E-posta aracılığıyla dataprivacy@rems.de) ve silinmesine karşı vergi veya ticari hukukuna dayalı saklama yükümlülükleri mevcut olmadığı sürece siliyoruz.

Madde 10 Servis portalı (service.rems.de)

 1. Servis portalımızın kullanıcılarına ve ilgilenenlere kullanıcı hesabı oluşturma imkanı sunarız. Bunun için isim, adres, e-posta adresi vb. gibi kişisel bilgilerin kaydedilmesi ve işlenmesi gereklidir. Bu uygulamada hangi bilgilerin toplanacağını formda görebilirsiniz. Servis hizmetlerinin sağlanması için zorunlu bilgiler zorunlu alanlar olarak işaretlenmiştir. Diğer tüm bilgiler isteğe bağlı olarak belirtilebilir. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 2. İstediğiniz zaman kullanıcı hesabında değişiklik yapabilir veya silebilirsiniz.
 3. Tarafımızdan toplanan kişisel bilgilerinizi tarafımıza bunu bildirdiğiniz anda (örn. E-posta aracılığıyla dataprivacy@rems.de) ve silinmesine karşı vergi veya ticari hukukuna dayalı saklama yükümlülükleri mevcut olmadığı sürece siliyoruz.
 4. Connected işlevine
  sahip ürünlerin kullanılmasına ilişkin uyarılar Connected işlevine sahip ürünlerimiz kayıt yaptırılmasının ardından ölçüm verilerini ilgili cihaz ID’si ile birlikte Microsoft Azure Cloud’a gönderir. Veriler burada işlenir ve kaydedilir. Konum belirlemeye ilişkin veriler ölçüm verileriyle birlikte aktarılır ve Google Geolocation API üzerinden değerlendirilir. Kullanıcı, hizmet portalı üzerinden bu verileri açabilir ve protokol oluşturabilir. Protokol bizim tarafımızdan kaydedilir.
  Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi, müşteri ile nihai müşterileri arasındaki iş sözleşmesinin uygulanması ayrıca kullanılan aletlerde belirtilen çalışmalar hakkında protokollerin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Nihai müşteri tarafından onay verilmişse müşterilerimiz tarafından kaydedilen kişisel verilere ulaşırız. Bunun yasal dayanağı GVKY Madde 6 Fıkra 1 S. 1 Bent b ve GVKY Madde 49 Fıkra 1 S. 1 Bent b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gereklilikler ya da GVKY Madde 6 Fıkra 1 S. 1 Bent a ayrıca GVKY Madde 49 Fıkra 1 S. 1 Bent a uyarınca nihai müşterinin rıza beyanıdır.
 5. Verilerin alıcısı
  Veriler Microsoft Irland, Niederlande, Virginia, Kaliforniya (Azure AD B2B) ya da ilgili sunucunun merkezine ayıca gerekirse ABD’ye veya ABD’deki veya Avrupa dışındaki Microsoft Şirketlerine aktarılır. Bunlar AB dahilindeki Microsoft sunucusu için destek ve bakım hizmeti sağlarlar. Bu nedenle Microsoft ABD’nin tarafınızca paylaşılan kişisel verileri edinmesi ihtimal dışı bırakılamaz. ABD veri gizliliği açısından AB’deki ilgili veri koruma seviyesinde olmayan güvenilir bir ülke değildir.
  Konum verileri Google Geolocation Hizmetine ve Google Maps Hizmetine aktarılır ve ilgili servis merkezlerinde Google tarafından ayrıca gerekirse ABD veya ABD’deki veya AB dışındaki Google şirketlerine aktarılır. Bunlar AB dahilindeki Google sunucusu için destek ve bakım hizmeti sağlarlar. Bu nedenle Google ABD’nin tarafınızca paylaşılan kişisel verileri edinmesi ihtimal dışı bırakılamaz. ABD veri gizliliği açısından AB’deki ilgili veri koruma seviyesinde olmayan güvenilir bir ülke değildir.
  GVKY Madde 28 Fıkra 6 uyarınca Microsoft ve Google ile özel bir sözleşme imzalanmıştır. AB’ye uygun veri koruma seviyesini sağlaması gereken hizmet sağlayıcılarla AB standart sözleşmeleri de imzalanmıştır. Bu durumda AB dışında işlenen verilere erişim hiç bir zaman tamamen ihtimal dışı bırakılamaz.

Madde 11 Recruitment portalı (recruitment.rems.de)

 1. Başvuranların kişisel bilgilerini sadece zorunlu yerler ve girişimci başvurular için başvuru sürecinin sürdürülmesi amacıyla toplar ve kaydederiz.
 2. Recruitment portalımız üzerinden iş tekliflerimize online başvuru yapabilmeniz için kişisel kullanıcı hesabı gereklidir. Bu uygulamada hangi bilgilerin toplanacağını formda görebilirsiniz. Bu bilgilerin sunulması gönüllü bazında gerçekleşir. Belirtilen bilgileri başvuru sürecini yönetmek amacıyla işleme alırız. GVKY Md. 88 Par. 1 ayrıca Alman Federal Veri Koruma Yasası (AFVKY) Md. 26 Par. 1 bunun yasal dayanağıdır.
 3. Başvurunuzdaki tüm bilgiler ilan edilen pozisyon için elimizdeki başvuruların arasından uygun başvuruları seçmek adına toplanır. Veri aktarımına kendiniz izin verdiğiniz için tarafımızca işlenen bilgileri kendiniz belirlersiniz. Başvuranları seçmek için ilgili başvuru ilgili teknik alanın amirine de aktarılır. Oy hakkı ve kontrol hakkını kullanmak için işçi temsilcisi heyet de başvurunuza bakabilir.
 4. Başvuru süreci olumlu geçerse ve sonucunda başvuran kişiyle iş sözleşmesi yapılırsa başvuru sahibi tarafından aktarılan bilgiler iş ilişkilerini yerine getirmek amacıyla işlenmeye devam edilir. GVKY Md. 88 Par. 1 ayrıca Alman Federal Veri Koruma Yasası (AFVKY) Md. 26 Par. 1 bunun yasal dayanağıdır.
 5. Özel kategorideki kişisel bilgilerin işlenmesi sadece mevcut formunuzdaki başvurunuzu dikkate alabilmemiz veya yasal zorunluluk bulunması halinde şahsen gönderirseniz işleme alabiliriz. Bu bilgiler yasal zorunluluk olmadığı takdirde başvuru sürecinde dikkate alınmaz. GVKY Md. 9 Par. 2 Bent b ve e bunun yasal dayanağıdır.
 6. Sizinle aramızda iş ilişkisi husule gelmesi durumunda tarafınızca verilen bilgileri işlemeyi sürdürebiliriz. İşleme sadece iş ilişkisinin yürütülmesi veya sonlandırılması için gerçekleştirilir. Başvuru verileriniz olmadan yerleştirilmeniz mümkün değildir. GVKY Md. 88 Par. 1 ayrıca Alman Federal Veri Koruma Yasası (AFVKY) Md. 26 Par. 1 bunun yasal dayanağıdır.
 7. Başvuru süreci, başvuru sahibi ile iş sözleşmesi yapılmadan sonlanırsa başvuru sahibi tarafından sunulan bilgiler, karar bildirildikten sonra en geç 4 ay içinde silinir. Bunun nedeni örn. genel eşitlik yasasına göre muhtemel işlemler için kanıt ve ispat yükümlülüğü dokümanları gibi diğer meşru çıkarlarımızdır.
 8. Başvuru sahibi, başvuru sürecinin reddedilmesine rağmen şirketteki diğer potansiyel konumlar için dikkate alınmayı isterse, bunun için başvuru sahibinden bilgilerinin işleme alınmasına devam edilebilmesi için ilgili izni alırız. Başvuru sahibi tarafından sunulan bilgiler, başvuru sahibinin daha önce bir tarihte iznini iptal etmiş olması dışında izin verilmesinin üstünden bir yıl geçtikten sonra silinir. Aynı durum inisiyatif başvurular için de geçerlidir.
 9. İptal Madde 1 altında belirtilen irtibat adreslerine yönlendirilmelidir.

Madde 12 Online mağaza (ticari müşteriler, https://www.rems.de)

 1. Online mağazamızdaki satışlar sadece ticari müşterilere yöneliktir. Seçilmiş ülkelerdeki müşterilere sipariş verme olanağı sağlıyoruz. Bunun için kişisel kullanıcı hesabı gereklidir. Bu uygulamada hangi bilgilerin toplanacağını formda görebilirsiniz. Siparişin gerçekleştirilebilmesi için zorunlu bilgiler zorunlu alanlar olarak işaretlenmiştir. Tüm diğer bilgiler isteğe bağlıdır. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 2. İstediğiniz zaman kullanıcı hesabında değişiklik yapabilir veya silebilirsiniz.
 3. Tarafımızdan toplanan kişisel bilgilerinizi tarafımıza bunu bildirdiğiniz anda (örn. E-posta aracılığıyla dataprivacy@rems.de) ve silinmesine karşı vergi veya ticari hukukuna dayalı saklama yükümlülükleri mevcut olmadığı sürece siliyoruz.

Madde 13 Posta yoluyla tanıtım

Ürünlerimize yönelik tanıtım belgeleri posta yoluyla gönderildiği sürece kişisel bilgilerin bu tarz işleme alınması GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f temel ilkesi uyarınca ilgiye uygun bilgilerin ve tekliflerin gönderimi kapsamında gerçekleşir. Bu tarz tanıtımların alıcıları bu amaçlar doğrultusunda bilgilerin işleme alınmasını ileriye yönelik itiraz edebilirler, örn. $$Dataprivacyemail$$ adresine e-Posta yoluyla. İlgili bilgileri bur durumda hemen dağıtım listemizden silmekteyiz.

Madde 14 Sözleşmeye bağlı ilişkilerin/tedarik ilişkilerinin başlatılması ve yürütülmesi

 1. Tedarikçilerin, müşterilerin veya diğer (potansiyel) sözleşmeli ortakların bize kişisel verileri (örneğin sorumlu irtibat kişisinin adı) sağlaması durumunda, bu verileri Veri Koruma Temel Düzenlemesi GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b kapsamında, sözleşmeli ortakla yapılacak sözleşmenin imzalanması veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması amaçlarıyla işleriz.
 2. Tarafımızdan toplanan kişisel bilgilerinizi tarafımıza bunu bildirdiğiniz anda (örn. E-posta aracılığıyla dataprivacy@rems.de) ve silinmesine karşı vergi veya ticari hukukuna dayalı saklama yükümlülükleri mevcut olmadığı sürece siliyoruz.

Madde 15 Bilgilerin üçüncü şahıslara iletilmesi

 1. Kişisel bilgilerinizin mevcut belirtilen amaçlar dışında üçüncü şahıslara iletimi gerçekleşmez. Üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ancak GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent a uyarınca bu hususta ayrıntılı onayınız olduğunda, yasal taleplerin geçerli kılınmasına, uygulanmasına veya savunmasına yönelik GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca aktarılması gerekli olduğunda ve bilgilerinizi paylaşılmamasına yönelik yasal bir menfaatinizin mevcut olduğu varsayıldığında, GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent c uyarınca yasal bir yükümlülük mevcut olduğu durumda aynı zamanda bunun yasal olarak kabul edilir olması ve GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca tarafınızla sözleşme ilişkilerini yerine getirmek için gerekli olduğunda üçüncü şahıslara iletilecektir. Üçüncü şahısların görevlerini yerine getirmek için kişisel bilgileri tarafımızdan talep etmeleri durumunda bu GVKY Md. 28 doğrultusunda gerçekleşir.
 2. Online mağazamızdan sipariş vermeniz halinde ilgili sipariş işlemi kapsamında bizimle veya bulunduğunuz yerde yetkili REMS GmbH & Co KG şubesiyle veya REMS GmbH & Co KG şirketler grubuyla sözleşme yaparsınız. Gerekirse sözleşme yapılması ve sözleşmenin uygulanması için gereken bilgileri siparişinizden sorumlu şubelere/şirketler grubuna iletiriz.
 3. Seçilmiş ülkelerde online mağazamızdan verdiğiniz siparişiniz kapsamında bulunduğunuz yerde doğrudan muhatap alacağınız uzman satış noktalarını seçebilirsiniz. Bunun yapılması halinde tarafınızca seçilen uzman satış noktasına bilgilerinizi aktararak konu hakkında bilgi verebiliriz.
 4. Sipariş almak ve göndermek için harici örn. DPD, DHL gibi nakliye hizmeti sağlayıcılarıyla çalışıyoruz. Bu hizmetleri sağlamak amacıyla aşağıdaki kişisel bilgileri nakliye hizmet sağlayıcılarına iletiriz:
  • Ad, soyadı
  • Teslimat adresi, gerekirse ekler
  • Posta kodu (DHL Packstation’a teslim etmek amacıyla)
  Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.

  Veri aktarımına onay vermeniz halinde:
  • E-posta adresi (paket bildirimi amacıyla)
  GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent a uyarınca paylaşılan izin bunun yasal dayanağıdır.

  Kişisel bilgilerinizin aktarılmasına izin vermemeniz halinde nakliye hizmeti sağlayıcılarına bilgi aktarımı gerçekleştirilmez. Bu nedenle nakliye hizmeti sağlayıcısı tarafından paket bildirimi veya teslim değişikliği yapılmasının mümkün olmadığını belirtiriz.

  Harici hizmet sağlayıcısı tarafından paket bildirimini almamak için fesih doğrudan nakliye hizmeti sağlayıcısına yöneltilmelidir.
 5. Kişisel bilgileri sadece veri koruma yasalarının koruma seviyesi AB/AEA’ndaki gibi olan ülkelerde işleme alıyoruz. Özel durumlarda, verilerin gerekli olduğu ölçüde AB/AEA dışındaki alıcılara aktarılması durumunda ve bu kapsamda AB Komisyonu’nun standart sözleşme hükümleri esas alınır.

Madde 16 PayPal ödeme şekli

 1. Web sayfamızda ödemeleri PayPal üzerinden gerçekleştirme seçeneği sunuyoruz. PayPal, ödeme işlemlerinde online hizmet sağlayıcıdır ve PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg tarafından işletilir. PayPal ödeme şekli seçilerek siparişler PayPal hesabı üzerinden gerçekleştirilebilir. Buna ek olarak ödemeler PayPal hesabı bulunmasa bile PayPal üzerinden kredi kartıyla gerçekleştirilebilir.
 2. Bize verdiğiniz kişisel bilgilerinizi ve sipariş bilgilerinizi fatura tutarını tahsil etmek için PayPal’e aktarırız. Bu sırada genellikle adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve IP adresiniz ayrıca ödemenin gerçekleştirilmesi için gereken diğer bilgiler söz konusudur. Bunlar özellikle kimlik ve kredi derecesi sorgulama, ödeme yönetimi ayrıca PayPal ile dolandırıcılığı önleme için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 3. İşlemenin şekline, kapsamına ve amaçlarına ayrıca hizmet sağlayıcısının kaydedilen bilgileri silmesine etkimiz yoktur. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini reddetme hakkına sahipsiniz, burada bu PayPal’e karşı yapılmalıdır. İptal ödemenin gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak gereken kişisel bilgileri etkilemez.
 4. PayPal’in gizlilik politikasında bilgilerin işlenmesine ve kapsamına yönelik ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz. Şurada bulabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Madde 17 YouTube videolarını entegre etme

 1. Web sayfamıza YouTube platformunda kayıtlı olan ve izlenebilen YouTube videolarını entegre ettik. YouTube, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda platformudur. Tarafımızdan oluşturulan ve entegre edilen YouTube videolar seçildikten sonra videolar “geliştirilmiş veri koruma modunda” görüntülenir. Bunun için GVKY Md. 7 uyarınca elektronik izin gereklidir. Aksi halde aktarım gerçekleştirilmez.
 2. YouTube videosunu seçerseniz Google Madde 3 altında belirtilen bilgileri alır. Bu Google kullanıcı hesabınızın bulunup, bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleştirilir. Google kullanıcı hesabınız varsa ve web sayfamızı ziyaret ettiğinizde Google kullanıcı hesabına giriş yapmış olmanız durumunda bu bilgiler doğrudan Google kullanıcı hesabınıza atanır.

  Bilgilerin Google kullanıcı hesabıyla birleştirilmesini istemiyorsanız YouTube videolarını seçmeden önce Google kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmalısınız. Google bu bilgileri kullanıcı profillerini oluşturmak ayrıca tanıtım amaçları, piyasa araştırmaları veya web sayfasını gereksinime uygun tasarlamak için kullanır. Bu kullanım profillerine izin vermeme olanağına sahipsiniz. Bu feshin doğrudan Google’a yönlendirilmesi gerekir.
 3. Bu bilgileri işleme almanın yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca şirketimizi tanıtmak için meşru çıkarlarımızdır.
 4. Google, Avrupa Ekonomik Alanından, Birleşmiş Milletlerden ve İsviçre’den kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, kaydedilmesi e diğer işlemlere ilişkin Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’nin veri koruma yasası kapsamındaki taleplerine uyar. Kişisel bilgilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası organizasyonlara tüm aktarımları GVKY Md. 46’da açıklanan uygun garantilere tabidir. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b ayrıca GVKY Md. 46 Par. 2 Bent c uyarınca Google ile sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 5. Google tarafından veri işleme şekline ve kapsamına ilişkin diğer bilgiler https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ altında mevcuttur.
 6. Bilgilerinizin korunmasına yönelik ayar seçenekleri ve diğer bilgiler https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ veya https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none altında mevcuttur.

Madde 18 Google Maps entegre etme

 1. Web sayfamızda Google Maps kullanıyoruz. Google Maps, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ABD tarafından sağlanan bir tekliftir. Bu hizmetle interaktif haritaları görüntüleyebilir ve harita fonksiyonunun kullanıcılar tarafından konforlu olarak kullanılmasını sağlarız. Bu işlevler standart olarak bloke edilmiştir. Bu işlevi aktif olarak kullanırsanız aktifleştirilir. Bunun için GVKY Md. 7 uyarınca elektronik izin gereklidir.
 2. Harita işlevini kullanırsanız Google, Madde 3 altında belirtilen bilgileri alır. Bu Google kullanıcı hesabınızın bulunup, bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleştirilir. Google kullanıcı hesabınız varsa ve web sayfamızı ziyaret ettiğinizde giriş yapmış olmanız durumunda bu bilgiler doğrudan Google kullanıcı hesabınıza atanır.

  Bilgilerin Google kullanıcı hesabıyla birleştirilmesini istemiyorsanız haritaları kullanmmadan önce Google kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmalısınız. Google bu bilgileri kullanıcı profillerini oluşturmak ayrıca tanıtım amaçları, piyasa araştırmaları veya web sayfasını gereksinime uygun tasarlamak için kullanır. Bu kullanım profillerine izin vermeme olanağına sahipsiniz. Bu feshin doğrudan Google’a yönlendirilmesi gerekir.
 3. Bu bilgileri işleme almanın yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca şirketimizi tanıtmak için meşru çıkarlarımızdır.
 4. Google, Avrupa Ekonomik Alanından, Birleşmiş Milletlerden ve İsviçre’den kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, kaydedilmesi e diğer işlemlere ilişkin Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’nin veri koruma yasası kapsamındaki taleplerine uyar. Kişisel bilgilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası organizasyonlara tüm aktarımları GVKY Md. 46’da açıklanan uygun garantilere tabidir. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b ayrıca GVKY Md. 46 Par. 2 Bent c uyarınca Google ile sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 5. Google tarafından veri işleme şekline ve kapsamına ilişkin diğer bilgiler https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ altında mevcuttur.
 6. Bilgilerinizin korunmasına yönelik ayar seçenekleri ve diğer bilgiler https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ veya https://privacy.google.com/businesses/compliance/?hl=de#!?modal_active=none altında mevcuttur.

Madde 19 BING Maps entegre etme

 1. Web sayfamızda Bing Maps kullanıyoruz. Bing Maps, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD tarafından sunulan bir tekliftir. Bu hizmetle interaktif haritaları görüntüleyebilir ve harita fonksiyonunun kullanıcılar tarafından konforlu olarak kullanılmasını sağlarız. Bu işlevler standart olarak bloke edilmiştir. Bu işlevi aktif olarak kullanırsanız aktifleştirilir. Bunun için GVKY Md. 7 uyarınca elektronik izin gereklidir.
 2. Harita işlevini kullanırsanız Microsoft, Madde 3 altında belirtilen bilgileri alır. Bu Microsoft kullanıcı hesabınızın bulunup, bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleştirilir. Microsoft kullanıcı hesabınız varsa ve web sayfamızı ziyaret ettiğinizde giriş yapmış olmanız durumunda bu bilgiler doğrudan Microsoft kullanıcı hesabınıza atanır.

  Bilgilerin Microsoft kullanıcı hesabıyla birleştirilmesini istemiyorsanız haritaları kullanmadan önce Microsoft kullanıcı hesabınızdan çıkış yapmalısınız. Microsoft bu bilgileri kullanıcı profillerini oluşturmak ayrıca tanıtım amaçları, piyasa araştırmaları veya web sayfasını gereksinime uygun tasarlamak için kullanır. Bu kullanım profillerine izin vermeme olanağına sahipsiniz. Bu feshin doğrudan Microsoft’a yönlendirilmesi gerekir.
 3. Bu verileri işleme almanın yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent f uyarınca online harita hizmetimizdeki şirket ortaklarımızın görüntülenmesi için meşru çıkarlarımızdır.
 4. Microsoft, Avrupa Ekonomik Alanından, Birleşmiş Milletlerden ve İsviçre’den kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, kaydedilmesi e diğer işlemlere ilişkin Avrupa Ekonomik Alanı ve İsviçre’nin veri koruma yasası kapsamındaki taleplerine uyar. Kişisel bilgilerin üçüncü ülkelere veya uluslararası organizasyonlara tüm aktarımları GVKY Md. 46’da açıklanan uygun garantilere tabidir. Bunun yasal dayanağı GVKY Md. 6 Par. 1 Fıkra 1 Bent b ayrıca GVKY Md. 46 Par. 2 Bent c uyarınca Google ile sözleşmenin yerine getirilmesine yönelik gerekliliklerdir.
 5. Microsoft tarafından veri işleme şekline ve kapsamına ilişkin diğer bilgiler https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement altında mevcuttur.
 6. Bilgilerinizin korunmasına yönelik ayar seçenekleri ve diğer bilgiler şuradadır: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products#OST.

Bu veri koruma bilgileri güncel gerçek ve yasal gereksinimlere uyarlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Güncel veri koruma bilgilerini her zaman web sayfamızdan görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.