Yüksek modern üretim – REMS kalite ürünlerinin garantörü.

“Alman malı” olarak adlandırılan REMS ürünleri burada üretilmektedirler. Üretim fabrikaları Stuttgart’ayakın  Waiblingen şehrinde ve Alman yüksek teknoloji sanayisinin merkezinde bulunmaktadır. Burada araştırma ve geliştirme, üretim ile kalite güvencesinin sağlanması için yüksek modern tesisler bulunmaktadır. İlave olarak son derece uzmanlaşmış ve bir bölümü dördüncü kuşaktan yetişmiş olan REMS çalışanlarından oluşan uzman personel mevcuttur.

Kalite REMS için işlev ve ölçüm hassasiyeti haricinde çok daha geniş bir manaya sahiptir. Bu kalite, geniş çapta düşünülmüş bir kalite güvence sistemi ve  ihtiyaçların tespit edilmeleri ile birlikte; yine söz konusu ürünlerin geliştirme ve üretim aşamaları dahilinde tüm bölümlere refakat eden piyasa üzerinde yapılan sistematik kalite analizleri temeli oluşturmaktadır. Bunların dışında kalite eş zamanlı  test enstitüleri  tarafından üretim yerlerinde gerçekleştirilen  çalışmalar doğrultusunda GS-dayanıklılık belgesinin verilmesi ile, söz konusu üretimlerimiz düzenli olarak denetlenmekte ve teyid edilmektedir.

REMS ürünleri emniyet ve iş güvenliği talimatnamelerine uygundur. İlgili Avrupa normları uyarınca üretilmiş olup, Avrupa Birliği standartları doğrultusunda var olan şartnamelere uygundur. Bununla birlikte (bazı iş güvenliği önemi taşımayan el aletlerinin dışında) tüm REMS ürünleri bağımsız denetim enstitüleri tarafından denetlenmiş ve uygunluğu onaylanmıştır. Böylece tüm REMS ürünleri iş güvenliği, fonksiyon güvencesi ve çalışma emniyeti açısından yüksek standart sağlar.


Son derece verimli CNC Proses üretim sistemleri ile modern ölçüm sistemleri, REMS ürünlerinin dünyada en iyiler arasına girmesini sağlamaktadır.

Çok yönlü montaj işlerinde her zaman müşterinin ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemiştir.

Üretim esnasında kısa aralıklarla yapılan fonksiyon ve emniyet kontrolleri, montaj sonrasında hatalı ürünün üretilmesini engellemektedir.

REMS bulunduğu bölgesinde işci sayısı oranı doğrultu sunda en büyük çırak eğitimine sahiptir. Böylecekendi bilgi birkimini yüksek seviyede tutmayı başamaktadır.